שטר חוב - הסבר וטופס הורדה

שטר חוב - הסבר וטופס הורדה

כל מה שרציתם לדעת על שטר חוב בהסכמי שכירות ולא העזתם לשאול

1. שטר חוב הינו אחד מהבטוחות המקובלות והנפוצות בהסכמי שכירות להבטחת התחייבויותיו של השוכר כלפי המשכיר. בטוחות אחרות הינן ערבות בנקאית אוטונומית ופיקדון כספי.

2. עד לאחרונה ניתן היה לרכוש שטרי חוב בבנק הדואר ואולם שירות זה הופסק. למעשה אין דרישה צורנית מיוחדת לשטר חוב וניתן להדפיסו על נייר רגיל.

3. יתרונותיו של שטר החוב שהוא מאפשר הגשתו ישירות להוצאה לפועל ללא צורך בהגשת תביעה כספית ואולם לשוכר והערבים מוקנית הזכות להגיש התנגדות לסכום הנתבע על השטר במלואו ו/או באופן חלקי ובמקרה כזה מועבר התיק לדיון בבית משפט.

4. חסרונו של שטר החוב לעומת הערבות הבנקאית והפיקדון שמימושו מחייב נקיטת הליך משפטי ובנוסף הוא מותנה ביכולותם הכספית של השוכר והערבים במועד המימוש והאפשרות לגבות מהם את סכום השטר היינו, האם יש להם כספים ו/או נכסים שניתן לממש לצורך גביית החוב.

5. מבחינה פרקטית אין לזלזל בשטר חוב ובמקרים בהם השוכר והערבים הינם "טובים" (אנשים עובדים באופן מסודר, בעלי משכורות, בעלי נכסים ואנשים מהישוב) הרי שזו בטוחה ראויה. בדרך כלל שוכרי דירה מתקשים להעמיד ערבות בנקאית ו/או פיקדון בסכום משמעותי (שיהיה בו כדי לכסות את חובם למשכיר במקרה של אי עמידה הבתחייבויות או גרימת נזקים) ואולם אין בכך כדי להעיד בדרך כלל על העדר יכולת לעמוד בהתחייבויות שוטפות. בפרט הדבר נכון בנוגע לערבים טובים שערבותם לשטר חוב ולהסכם הינם בסכומים גבוהים מאלה שניתן לקבל בדרך של ערבות בנקאית או פקדון ובסופו של יום המשכיר עשוי לקבל יותר מאשר במקרה בו היה בידו ערבות בנקאית ו/או פיקדון בסכום נמוך.

6. בניגוד למה שסבורים שוכרים רבים שטר חוב לא סחיר שניתן באופן ספציפי להבטחת התחייבויות השוכר על פי הסכם השכירות הינו בטוחה הוגנת וחסרת סיכון ממשי שכן המימוש שלה מותנה בהפרה ו/או אי מילוי התחייבות בהתאם להסכם השכירות ונתונה לביקורת שיפוטית. לפיכך חששם של שוכרים שהסכום בשטר יהיה גבוה הינו חשש סרק שכן יכולת מימוש הבטוחה מוגבל לגובה החוב האמיתי,אם קיים, ולא לסכום הממולא בשטר, שנועד לשקף את כלל הסיכונים האפשריים.

7. מומלץ להחתים על יותר משטר חוב אחד על מנת שבמקרה של הגשת השטר לביצוע (מימוש בהוצאה לפועל) בשל הפרת ההסכם יוותר שטר נוסף שיאפשר מימושו בשל הפרה נוספת שתבוא בעקבותיה.

להורדת שטר חוב לחץ כאן >>

8. סכום שטרי החוב צריך לשקף מכפלה של דמי השכירות כפול התקופה הדרושה לפנות שוכר מנכס על פי ה"תסריט" הגרוע (כ-12 חודשים) ובצירוף סכום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם. יש לזכור כי השיקים שנמסרו על ידי השוכר לכל תקופת השכירות (ויש להקפיד על כך ולא להסכים להעברה בנקאית או תשלום מדי חודש בחודשו) ניתנים לביצוע בהוצאה לפועל ומהווים כלי גבייה נוסף ואולם הערבים אינם ערבים לשקים אלא אם יחתמו חתימת ערב בגב השיקים. בנוסף מומלץ להחתים את הערבים על ההסכם כערבים למילוי התחייביות השוכר. להורדת נוסח הערבות לחץ כאן.

9. יש להקפיד לזהות את השוכר והערבים על פי תעודות זהות ולצלמם. רצוי שהחתימה תיעשה בנוכחות עורך דין שיאמת החתימה ואולם גם אם לא אל תסכימו שהערבים יחתמו "בבית" ותדרשו חתימהבפניכם. אל תתביישו לקבל פרטים בנוגע לשוכר והערבים כגון מצב משפחתי, מקום מגורי הערב, שם מקום העבודה וכתובתו, נכסים בבעלותם, תלושי משכורת ועוד. בנוסף ניתן לבצע בדיקה האם השוכר והערבים הינם מוגבלים ו/או אם חשבונם מוגבל באמצעות אתר בנק ישראל.

לבדיקת לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות ובדיקת חשבונות מוגבלים לחץ כאן >>

10. בשטר החוב הקפידו למלא את שמות השוכר (עושי השטר) והערבים, מספרי תעודת הזהות והכתובת. מלאו את תאריך ומקום עריכת השטר במקום המיועד; ב-"לפקודת:" כתבו את שם המשכיר במלואו; במקום בו נכתב "התמורה התקבלה ב..." יש לכתוב: "להבטחת הסכם שכירות מיום _______ ביחס לדירה ברחוב __________ בין מר __________ לגב' __________.


שתף ב:
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם