מתן צו ירושה

לאחר פטירת אדם עובר רכושו (העיזבון) ליורשיו. יורשי הנפטר הינם היורשים שנקבעו בדין כיורשיו (ירושה על פי דין) אלא אם כן הנפטר הותיר אחריו צוואה ובמקרה כזה, וככל שהצוואה תאושר, יהיו יורשי הנפטר אלו שנקבעו בצוואתו האחרונה (ירושה על פי צוואה). קביעת יורשיו של הנפטר מצריכה נקיטת הליך משפטי למתן צו ירושה. ראה המדריך מי הם היורשים על פי דין.  
ככל שהנפטר הותיר אחריו צוואה אזי יש לנקוט בהליך של צו קיום צוואה. ראה המדריך צו קיום צוואה.
 
לאחר קבלת צו ירושה  מתבצעת חלוקת העיזבון  כבכל הנוגע לזכויות הרשומות בפנקס יש לבצע העברת הזכויות הרשומות משם הנפטר לשם יורשיו באותם מרשמים בהם לנפטר זכויות, כגון רשם המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, משרד הרישוי. בנוסף יש צורך להעביר הכספים בחשבונות הבנק של  הנפטר  ליורשים.   ראוי לציין כי קופות גמל וביטוחי מנהלים אינם מהווים חלק מעיזבון הנפטר והיורש של הכספים הינו המוטב המצוין ברישומי קופות הגמל וביטוחי המנהלים ולא היורש על פי דין.
 
ניתן לעקוב אחרי סטאטוס הבקשה למתן צו ירושה המוגש על ידי משרדנו באתר משרד המשפטים בהתאם למספר זהות של הנפטר או לפי מספר תיק.

מהו צו ירושה?
צו ירושה  ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה מסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר שלא ערך צוואה. ככלל בצו הירושה אין פירוט של נכסי הנפטר אלא רק פירוט היורשים ויחס החלוקה של הרכוש (העיזבון) בין היורשים.  יודגש כי אם קיימת צוואה המתייחסת רק לחלק מנכסי הנפטר, יהיה צו קיום הצוואה תקף רק לגבי הנכסים שנכללים בצוואה, ויתרת נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, באמצעות צו ירושה. 

מי רשאי להגיש בקשה לצו ירושה?
הבקשה למתן צו ירושה יכולה להיות מוגשת על ידי כל אחד מהיורשים על פי דין של הנפטר  וכן כל אדם שמעוניין במתן צו. למשל נושה של הנפטר המעוניין לפעול כנגד העיזבון של הנפטר.

מהם הליכי הבקשה לצו ירושה?
הבקשה למתן צו ירושה מוגשת לרשם לענייני ירושה באזור מגורי הנפטר ונתמכת בתצהיר המבקש. יש לצרף לבקשה תעודת פטירה מקורית (המגיעה בתוך 14 יום לאחר הפטירה). לאחר הגשת הבקשה מתפרסמת הודעה בעיתון יומי וברשומות, ובו מצוינת הזכות להגיש התנגדות למתן צו ירושה. הודעה על הגשת הבקשה מועברת גם ליורשים האחרים על פי דין ולחילופין לקבל אישור בכתב של היורשים כי הם מודעים להגשת הבקשה.

צו ירושה של מנוח שמקום מושבו לא היה בישראל
כאשר נדרש צו ירושה ביחס למי שמקום מושבו אינו בישראל ואולם יש צורך להוציא צו ירושה שכן הנפטר הינו בעל נכסים בישראל יש לפעול להוצאת צו ירושה בישראל. לא ניתן להתבסס על צו ירושה שניתן במדינת המקור ולא ניתן לבצע העברת זכויות על פיו.
בקשה למתן צו ירושה למי שמקום מושבו אינו בישראל יכלול תעודת פטירה ממקום מושבו, חוות דעת של הדין הזר במקום מושבו של הנפטר בנוגע לדיני הירושה במקום מושבו של הנפטר.

התנגדויות לצו ירושה
כל אדם זכאי להתנגד לצו ירושה בשל סיבות שונות לרבות טענות בנוגע  לשפעה בלתי הוגנת, קיומה של צוואה  ועוד. הגשת ההתנגדות צריכה להיעשות בתוך 14 ימים ממועד בעיתונות וברשומות. והמועד להגשתה יכול להיות מוארך מטעמים מיוחדים.
התנגדות לצו ירושה  יש להגיש בכתב לרשם לענייני ירושה ולכלול את נימוקי ההתנגדות ולהיתמך בתצהיר.
ככל שמוגשת התנגדות לצו הירושה התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה לדון בהתנגדות.

מתן צו ירושה
ככל שלא הוגשו התנגדויות, מועברת הבקשה לצו ירושה לתגובת האפוטרופוס הכללי שיכול לאשר אותה, להעביר אותה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, או להעביר למבקש דרישה להשלמת פרטים. לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת התנגדות, ייתן הרשם לענייני ירושה צו ירושה.
שתף ב:
שירותים נוספים

הסכם ממון וחיים משותפים

מהו הסכם ממון? הסכם ממון הינו הסכם הנערך בין בני זוג המתעתדים להינשא, או במהלך הנישואים ומטרתו להגדיר את היחסים הממוניים ביניהם...

מתן צו קיום צוואה

לאחר פטירתו של אדם עובר רכושו (העיזבון) ליורשיו. יורשי הנפטר הינם היורשים שנקבעו בדין כיורשיו (ירושה על פי דין) אלא אם כן הנפטר הותיר...

מי הם היורשים בירושה על פי דין?

בהתאם לדיני הירושה לאחר פטירתו של אדם (המוריש) עוברים נכסיו (עיזבון המנוח) ליורשיו. גם חובות המנוח עוברים ליורשיו, אך עד גובה השווי...

עריכת צוואה / כתיבת צוואה

דוד מלניק משרד עורכי דין ונוטריונים מתמחה בעריכת צוואות, צוואות הדדיות וכן צוואות נוטריוניות כחלק מהתמחותו בייצוג בעניני ירושה,...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם