מי הם היורשים בירושה על פי דין?

מי הם היורשים בירושה על פי דין?

בהתאם לדיני הירושה לאחר פטירתו של אדם (המוריש) עוברים נכסיו (עיזבון המנוח) ליורשיו. גם חובות המנוח עוברים ליורשיו, אך עד גובה השווי של מה שקיבלו בירושה מהמנוח. ככל שהמוריש לא השאיר אחריו צוואה הדין קובע כברירת מחדל מיהם יורשיו של המנוח והם אלו שיורשים אותו. במידה והמוריש הותיר צוואה אזי ירושתו תחולק בהתאם להוראות הצוואה.
לקבלת מידע נוסף בנוגע לעריכת צוואה קרא המדריך לעריכת צוואה.

העברת הנכסים אינה נעשית באופן אוטומטי אלא מצריכה נקיטת הליך של הגשת בקשה לצו ירושה (בהעדר צוואה) וצו קיום צוואה (אם המנוח השאיר צוואה). יורש רשאי להסתלק מחלקו בעיזבון וכן היורשים רשאים לערוך הסכם חלוקה (הסכם בין יורשים).

הסתלקות יורש מחלקו בירושה
במקרים מסוימים יורש מעדיף שלא לרשת את חלקו בעיזבון המוריש. חוק הירושה מתיר ליורש להצהיר בפרק הזמן שבין מות המנוח ועד לחלוקת העיזבון שהוא אינו מעוניין בחלקו בעיזבון וכי ברצונו להסתלק ?ממנו. ההסתלקות תעשה באמצעות הגשת תצהיר של היורש על רצונו להסתלק מחלקו. יורש רשאי להסתלק שלא לטובת אדם ספציפי ובמקרה כזה חלקו יתחלק בין כלל היורשים. יורש רשאי להסתלק מחלקו לטובת אדם ספציפי אם הוא בן זוגו, ילדו או אחיו ובמקרה כזה יעבור חלקו לאותו לאחד מאלה.

עסקאות בזכות היורש
בתוך פרק הזמן מפטירת המנוח ועד לחלוקת העיזבון, יכול יורש להעביר או לשעבד את חלקו בעיזבון. מנגד, נושי היורש רשאים לעקל את חלקו של החייב בעיזבון.


מיהם יורשיו של המוריש?
חוק הירושה קובע מיהם יורשיו של המנוח בחלוקה לשלוש קבוצות בהתאם למדרג הקרבה כפי שיפורט להלן.

בן או בת הזוג של המוריש
בן או בת הזוג של הנפטר הינם מי שהיו נשואים זה לזו במעוד הפטירה או שקיימו משק בית משותף במועד הפטירה. כלומר, גם ידועים בציבור שאינם נשואים נכללים בהגדרת בן או בת זוג.

זכויות בן הזוג  לרכוש מכוח חזקת השיתוף או חוק יחסי ממון
ככל שבן הזוג זכאי לקבלת חלק מרכוש המוריש מכח חזקת השיתוף או חוק יחסי ממון  אזי אותו רכוש ככל שבן הזוג זכאי לו אינו מהווה חלק מהעיזבון ושייך לאותו בן זוג. כך למשל אם המוריש נפטר ואשתו זכאית למחצית הרכוש (שהיה רשום על שם הבעל) מכוח חוק יחסי ממון אזי מחצית הרכוש יכול לעבור אליה מכוח פסק דין הצהרתי בדבר זכאותה למחצית הרכוש. יתרת הרכוש תתחלק בין כלל היורשים לרבות בן הזוג.

ילדו של המוריש
ילדי הנפטר כוללים גם מי שנולד 300 יום לאחר פטירת המוריש וכן ילד מחוץ לנישואים וילד מאומץ.

מהם זכויות ההורשה במקרה של אימוץ?
האימוץ יוצר זכויות ירושה בין המאמץ למאומץ בלבד ולא בין שאר בני המשפחה של המאמץ או של המאומץ. המאומץ וצאצאיו יורשים הן את המאמץ והן את קרוביהם הביולוגיים.  ואולם,  הורי המאומץ והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ וכן  המאומץ וצאצאיו אינם זכאים לרשת את קרובי המשפחה של המאמץ. המאמץ זכאי לרשת את המאומץ כאילו היה הורהו.  קרובי המשפחה של המאמץ אינם יורשים את המאומץ.

סדרי העדיפות בין יורשי המוריש ואופן החלוקה ביניהם
ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו. ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם.

כיצד מתחלקת הירושה בין קרובי המוריש?

אם למוריש בן זוג וילדים – מי יורש?
אם לנפטר היה זוג וילדים אזי בן הזוג יורש קודם כל את המכונית ואת שאר החפצים בבית בלי כל קשר לשאלה אילו קרובי משפחה אחרים יש למנוח ומה ירשו. החפצים השייכים למשק הבית המשותף כגון ריהוט, מכשירי חשמל וכן חפצים ששימשו את בני הזוג בניהול משק הבית, ולא חפצים לשימוש אישי של אחד מהם, כמו תכשיטים.  יתרת הרכוש מתחלק בין בן הזוג (חצי) לילדים (חצי).חלקם של הילדים  ברכוש יתחלק באופן שווה בין כל הילדים.

דוגמה א- אם למוריש אישה ושני ילדים אזי הרכוש יתחלק חצי לאישה ורבע לכל אחד מהילדים.
דוגמה ב- אם המוריש גרוש ולו שלושה ילדים תתחלק ירושתו בין שלושת ילדיו.

אם אחד מילדיו של המוריש נפטר לפניו – מי יורש?
במקרה כזה יבואו צאצאי הילד שנפטר (נכדי המוריש או ניניו) במקומו.

דוגמה ג - אם למוריש שהינו אלמן שלושה ילדים ואולם אחד מהם נפטר ולו שני ילדים. הירושה תתחלק באופן הבא: שליש - לכל אחד משני ילדיו ושליש יתחלק בין שני נכדיו (שישית לכל נכד).  ואולם האמור לא יחול כאשר המוריש הניח בן זוג וכן הורים או הורי הורים

אם למוריש היה בן זוג והורים אך לא היו לו ילדים – מי יורש?
אם לנפטר  היה בן זוג והורים אך לא היו לו ילדים - מקבל בין הזוג חצי מהעיזבון וההורים מקבלים חצי מהעיזבון. בן הזוג מקבל גם את המכונית והמיטלטלין ששימשו את הבית המשותף.

אם למוריש היה בן זוג ללא ילדים והורים אך היו לו אחים וצאצאיהם או הורי הורים – מי יורש?
אם לנפטר היה בן זוג ללא ילדים והורים אך היו לו אחים וצאצאיהם או הורי הורים במקרה כזה בן הזוג יקבל שני שליש מהעיזבון ויתרת העיזבון (שליש) תתחלק בין יורשיו האחרים: אחי המוריש, צאצאיו או הורי הורים. במידה ובן הזוג היה נשוי למוריש והתגורר עמו שלוש שנים בדירה טרם פטירתו אזי בנוסף לאמור לעיל יקבל בן הזוג את כל זכויות המוריש בדירת המגורים.

אם למוריש היה בן זוג אך לא היו לו ילדים, הורים, אחים וצאצאיהם או הורי הורים - מי יורש?
אם לנפטר היה בן זוג בלבד הוא יורש את כל העיזבון.

ואם למוריש אין בן זוג ילדים, הורים, אחים וצאצאיהם או הורי הורים – מי יורש?
במקרה כזה יורשת המדינה את עיזבון המוריש. נכסי העיזבון שהוקנו למדינה ע"י אגף האפוטרופוס הכללי.


שתף ב:
שירותים נוספים

הסכם ממון וחיים משותפים

מהו הסכם ממון? הסכם ממון הינו הסכם הנערך בין בני זוג המתעתדים להינשא, או במהלך הנישואים ומטרתו להגדיר את היחסים הממוניים ביניהם...

מתן צו ירושה

לאחר פטירת אדם עובר רכושו (העיזבון) ליורשיו. יורשי הנפטר הינם היורשים שנקבעו בדין כיורשיו (ירושה על פי דין) אלא אם כן הנפטר הותיר...

מתן צו קיום צוואה

לאחר פטירתו של אדם עובר רכושו (העיזבון) ליורשיו. יורשי הנפטר הינם היורשים שנקבעו בדין כיורשיו (ירושה על פי דין) אלא אם כן הנפטר הותיר...

עריכת צוואה / כתיבת צוואה

דוד מלניק משרד עורכי דין ונוטריונים מתמחה בעריכת צוואות, צוואות הדדיות וכן צוואות נוטריוניות כחלק מהתמחותו בייצוג בעניני ירושה,...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם