מחירון שירותי נוטריון

מחירון שירותי נוטריון

מחיר שירותי הנוטריון נקבעים בחוק
המחירים נקובים בשקלים חדשים לפני מע"מ


תיאור מחיר בש"ח לא כולל מע"מ
אגרת תעודת אפוסטיל 34
אימות הסכם ממון בין בני זוג 368
אימות חתימה, גם על העתק המסמך 66
אימות חתימה, העתק נוסף 66
 אימות חתימה, חותם נוסף 66
אימות חתימה, חותם ראשון 166
אישור העתק צילומי נוסף, עמוד נוסף 5
 אישור העתק צילומי, העתק צילומי נוסף 22
 אישור העתק צילומי, עמוד נוסף 5
 אישור העתק צילומי, עמוד ראשון  66
 אישור צוואה, אישור נוסף לאותה הצוואה  74
 אישור צוואה, חותם ראשון  241
 אישור צוואה, כל חותם נוסף  124
 אישור שהחותם מוסמך לחתום  66
 אישור שפלוני נמצא בחיים  166
 אישור תצהיר, אישור נוסף לאותו תצהיר  66
 אישור תצהיר, כל מצהיר נוסף  67
אישור תצהיר, מצהיר ראשון 168
אישור תרגום, 100 מילים נוספות (מעל 1000) 80
אישור תרגום, 100 מילים נוספות (עד 1000) 166
אישור תרגום, העתק נוסף 66
אישור תרגום, עד 100 מילים 208
הודעת ביטול מסמך נוטריוני ורישומה בעותק השמור בידי 177
העדה - סכום ההעדה אינו עולה על 76,800 ש"ח 1058
העדה - סכום ההעדה עולה על 76,800 ש"ח 2265
העתק מאושר מהמסמך הנושא הערה בדבר ביטול 64
כל העתק נוסף מהמסמך המבוטל 64
עריכת אישור בשפה לועזית שאינה ערבית או אנגלית 88
עולה אחרת שלא נקבע לה שכר בתקנות 267
פעילות מחוץ למשרד - כל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 166
פעילות מחוץ למשרד - לשעה הראשונה או חלק ממנה 538
תוספת 50% מהשכר בגין שרות בשעות הלילה או ימי מנוחה 0
אימות הסכם ממון בין בני זוג, העתק נוסף 64
תרגום מסמך לשפה המובנת לחותם 0
תרגום המסמך בידי הנוטריון 102
 
שתף ב:
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם