דוד מלניק משרד עורכי דין ונוטריונים מתמחה בעריכת צוואות, צוואות הדדיות וכן צוואות נוטריוניות כחלק מהתמחותו בייצוג בעניני ירושה, עזבונות ונאמנויות.

השירות המשפטי בתחום זה כולל מתן ייעוץ משפטי בהיבטים אישיים, משפחתיים ועסקיים הקשורים בעריכת צוואה, היבטי מיסוי והיבטים אחרים. הכנת הצוואה על ידי משרדנו מתבצעת רק לאחר שרצון המצווה מובהר לנו היטב על ידו באופן שיאפשר לנו לנסח את צוואתו באופן מדויק וברור ובאופן המבטא את רצונו, תוך הקפדה על עמידה בהוראות החוק בכל הנוגע לדרישות הצורניות והמהותיות הקשורות בעריכת הצוואה. כחלק מהתהליך אנו מקפידים על ניהול תרשומת ותיעוד של התהליך ובהתאם לדרישה ניתן לתעד את מעמד חתימת הצוואה בוידאו.

במקרים מסוימים אנו נדרשים להסדרים מורכבים בעריכת הצוואה בשל רצון המצווה כגון בשל הצורך בהבטחת קטינים ו/או פסולי דין ו/או אחרים וכן במקרים בהם ברצון המצווה להוריש את נכסיו ו/או חלק מהם לשם פעולות הנצחה או לשם פעילות ציבורית וזאת באמצעות הקמת קרן או הקדש פרטי או ציבורי.

שירותים נוספים

 • תכנון משפטי בתחום הרפואי (יפוי כוח רפואי, הנחיות רפואיות מקדימות ועוד).
 • תכמון משפטי בהיבטים זוגיים (הסכמי ממון והסכם לחיים משותפים).
 • תכנון משפטי בהיבטים רכושיים (צוואות, נאמנויות והקדשים).
 • בקשה לצו ירושה וצו קיום צוואה
 • התנגדות לבקשה לצו ירושה וצו קיום צוואה.
 • בקשות למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך בו אדם קובע מי יירש את רכושו ונכסיו לאחר מותו בהתאם לרצונו ובחירתו האישית. אדם יכול לצוות את רכושו לכל מי שהוא חפץ בכך על פי רצונו החופשי ולא רק לבני משפחתו. ובלבד שהדבר נעשה מרצונו החופשי וללא כפייה.

לא ניתן לקבוע כי צוואה אינה ניתנת לביטול והכלל הוא שצוואה מאוחרת מבטלת את הצוואה שנערכה קודם לכן. ניתן לבטל צוואה באמצעות השמדתה עלידי המצווה, ביטולה באחת מהדרכים הקבועות לעריכת צוואה וכן באמצעות עריכת צוואה חדשה.

בחוק הירושה נקבעו ארבע דרכים לעריכת צוואה: צוואה בכתב-יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות (שופט, דיין או נוטריון), וצוואה בעל-פה. למצווה נתונה הבחירה בנוגע לדרך עריכת הצוואה ואולם על מנת שהצוואה תהא תקפה יש לעמוד בתנאים המיוחדים לכל אחת מסוגי הצוואות.

מהי צוואה הדדית?

בהתאם לחוק הירושה בני זוג יכולים לכתוב צוואות הדדיות, במסמך אחד משותף או בשני מסמכים נפרדים, המסתמכות אחת על צוואת השנייה, אשר יכולת הביטול שלהן מוגבלת בהתאם לחוק. הרעיון העומד מאחורי צוואה הדדית הינו הסתמכות של כל אחד מבני הזוג על ההוראות שנקבעו בצוואת בן הזוג שהיוו בסיס להוראות שנקבעו בצוואתו שלו.

כך למשל בני זוג קובעים בצוואתם ההדדית הוראה זהה כי במקרה של פטירת אחד מהם יועבר הרכוש לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירת בן הזוג הנותר יועבר הרכוש לילדיהם. כל אחד מבני הזוג הסכים להוריש את כל רכושו לבן זוגו מתוך ידיעה כי לאחר פטירת בן הזוג הנותר יוריש בן הזוג את רכושו לילדים ולכן לא יכול בן הזוג הנותר לשנות את הצוואה לאחר מותו בן זוגו באופן שונה.

ניתן לבטל צוואות הדדיות בהתקיים אחד מהתנאים הבאים כאשר שני המצווים בחיים - באמצעות שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי הצוואות מתבטלות. במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, ככל שבן הזוג הנותר מבקש לבטל את צוואתו הוא יידרש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק בפועל אז בן הזוכ הנותר יידרש להשיב את הרכוש או הכסף שקיבלו מבן הזוג בירושה.

יצוין כי בני זוג יכולים לקבוע הסדרים אחרים לפיהם הצוואה ניתנת לביטול באופן חד צדדי או שכל צד יכול לעשות עם העיזבון המלא כרצונו ואולם לא ניתן לוותר על הזכות לבטל את הצוואה.

מי פסול לערוך צוואה?

הפסולים לערוך צוואה הינם קטינים (שטרם מלאו להן שמונה עשרה שנים), מי שהוכרז פסול דין בשל היותו סובל ממחלת נפש או מליקוי שכלי בגינם אינו מסוגל לדאוג לענייניו ובית המשפט הכריז עליו כ"פסול דין" וכן מי שאינו יכול להבחין בטיבה של צוואה, כלומר אינו מבין מהן המשמעויות ההשלכות של עריכת צוואה.

מתי קיים צורך בעריכת צוואה?

עריכת צוואה הינה עניין רציני וחשוב המבטא את רצונו של אדם להעביר את הנכסים שצבר בחייו לאחר פטירתו לאנשים היקרים לו.
למרות חשיבותה של הצוואה הרי שעדיין רבים מאיתנו נמנעים מלדבר עליה, לשתף את הקרובים ואפילו לחשוב עליה. יש מי שסבורים ש"צוואה לא עושים בחיים". ניתן להניח כי עבור רבים העיסוק במוות מרתיע ומפחיד וגורם להדחקת העיסוק בנושא.

אומנם במקרים רבים אין צורך ממשי בעריכת צוואה כאשר רצון המצווה הינו שרכושו יחולק בהתאם להסדרים הקבועים בחוק הירושה. ואולם קיימים מקרים רבים בהם קיים צורך בעריכת צוואה שכן ההסדרים הקבועים בחוק הירושה אינם מתאימים או אינם מבטיחים את קיום רצון המצווה. במקרים אחרים עריכת הוואה מאפשרת למוריש לחלק את רכושו בצורה מיטבית בין יורשיו, בשים לב לשיקולי מס, בשים לב לשיקולים משפחתיים, עסקיים ואחרים. בנוסף, חוסר תשומת לב מספקת לפרטים והעדר תכנון בעריכת צוואה עשויים לגרום במקרים רבים לקרע וסכסוכים בתוך המשפחה. אדם שחפץ בשלמות משפחתו והדורות הבאים אחריו ומעוניין להבטיח יחסים טובים בין יקיריו לאחר מותו צריך לתכנן את מעשיו בקפידה.

המקרים הנפוצים בהם קיים צורך בעריכת צוואה

 • ידועים בציבור - על מנת למנוע סכסוך אפשרי בנוגע למעמדו של בו הזוג כידוע בציבור. מומל. להכין גם הסכם ממון / הסכם חיים משותפים.
 • במקרים בהם המוריש מעוניין לקבוע הסדר ירושה שאינו בהתאם לחלוקה הקבועה בחוק הירושה.
 • במקרים בהם המצווה מעוניין לייחד נכסים ליורשים מסויימים. למשל באופן שכל אחד מילדיו יקבל דירה אחת בשלמות.
 • במקרים של בני זוג גרושים או פרודים, ומשפחות חד הוריות שהסדרים בהתאם לחוק הירושה אינם מתאימים.
 • במקרים של אנשים ערירים ללא ילדים ו/או משפחה קרובה ומעוניינים לקבוע למי להוריש את רכושם.
 • במקרים של נישואים שניים שלכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.
 • במקרים בהם קיים צורך להבטיח את עתידו של קטין או פסול דין באמצעות הקמת קרן או הקדש או באמצעות קביעת הוראות מתאימות.
 • במקרים בהם ברצון המצווה להקים הקדש ציבורי או פרטי למטרות ציבוריות או אחרות.

מהם המקרים בהם בית המשפט עשוי לבטל צוואה או חלקים ממנה?

ככלל, עקרון העל הינה לקיים את רצון המצווה כפי שביטא אותו בצוואתו. יחד עם זאת בצד עקרון זה יש להבטיח כי עשיית הצוואה נעשתה מרצון חופשי של המצווה ללא השפעה או לחץ חיצוני ומבחירה חופשית וללא השפעה בלתי הוגנת. כמו כן יש להבטיח כי המוריש היה כשיר לחתום על הצוואה וכי הבין על מה הוא חותם. במקרים שמתברר כי אין הדבר כך אפשר ובית המשפט יבטל את הצוואה ו/או חלקים ממנה.

קיומה של טעות של המצווה בצוואה אינה מביאה בהכרח לביטול הצוואה כגון כאשר מדובר בטעות בנוגע לעובדה מסוימת ובית המשפט יכול לברר מה היה המצווה מורה אלמלא הטעות, בית המשפט יתקן את הטעות. כך גם כאשר מדובר בטעות סופר.;

גם כאשר הוראת צוואה כוללת הוראה לא ברורה ושאין אפשרות להבין ממנה למי ציווה המצווה או מה ציווה, או שאין אפשרות כלל להבין את משמעותה או שהיא אינה ניתנת לביצוע - בטלה. גם צוואה לטובת מי שהשתתף בהכנתה או שהיה עד לעשייתה לרבות בן זוגו - בטלה.

גם כאשר אדם לא הבין טיבה של צוואה מאחר ובמועד שחתם עליה הוא לא הבין על מה הוא חותם - צוואתו בטלה. לכן רצוי ומומלץ בסמוך לפני החתימה על צוואה, במקרים בהם קיים חשש להעדר כשירות (כגון התחלה של דימנציה) להיבדק אצל רופא שייקבע כי המוריש מבין את טיבה של הצוואה, מתמצא בזמן ובמקום וכשיר לחתום ולקבל תעודה רפואית המעידה על כך.מאמרים ומדריכים

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.