משרדנו עוסק במתן ייעוץ, עריכה והגשה של יפוי כח מתמשך, שהינו מסמך משפטי המאפשר  לכל אדם, כשיר מעל גיל 18, (המכונה "הממנה") לקבוע מראש כיצד יטופלו ענייניו הרכושיים ו/או האישיים ו/או הבריאותיים בעתיד,  במידה והוא לא יהיה כשיר לקבל את ההחלטות בעצמו ולשם כך לקבוע כי אדם אחר (מיופה הכח) יקבל את ההחלטות הדרושות בעניניו הרכושיים ו/או האישיים ו/או הבריאותיים  של אותו אדם  במועד בו הוא לא יהיה מסוגל לקבל את ההחלטות בעצמו.

להורדת מדריך למעוניין לערוך יפוי כח מתמשך (שהוכן ע"י האפוטרופוס הכללי - משרד המשפטים) לחץ כאן

מהו יפוי כח מתמשך?
יפוי כח מתמשך מקנה לאדם לתכנן את עתידו בחייו ולמנות בעודו כשיר מיוםה כח שיהיה מוסמך לקבל החלטות במקומו ולבצען במצב שבו הוא לא יהיה כשיר לנהל את ענייניו בעצמו בשל מצבו הנפשי או השכלי.  מינוי מיופה כח והפעלת יפוי כח מתמשך אינו מצריך פנייה לבית משפט וזאת להבדיל ממינוי אפוטרופוס. על מנת למנוע מצב שבו תועלה טענה בדבר כשירותו של אדם בעת חתימתו על יפוי כח מומלץ שבמצבים גסוליים שיש ספק בנוגע לכשירותו של אותו אדם לחתום על יפוי כח מתמשך - תצורף חוות דעת בדבר כשירותו של האדם לחתום על יפוי הכח.

מתי יכנס יפוי הכח המתמשך לתוקף?
יפוי כח מתמשך יכנס לתוקף במועד שבו הפך הממנה לחסר כשירות משפטית. התנאים לכניסתו לתוקף של יפוי הכח יכולים להיקבע על ידי הממנה עצמו ובהעדר קביעה הרי שברירת המחדל הינה חוות דעת הקובעת כי הממנה אינו כשיר.

מהן הנחיות מקדימות למיופה הכח?

הממנה רשאי לתת הוראות מקדימות למיוםה הכח שהן יפרט את רצונותיו לגבי החלטות עתידיות  בנוגע לענייניו הרכושיים או האישיים אם יגיע למצב של חוסר כשרות. ההנחיות המקדימות מהוות הבעת רצון של הממנה כיצד על מיוםה הכח לפעול. כך בענייניו האישיים התייחסות לחיי היומיום, מקום מגורים,ענייני בריאות,  עניינים גופניים או נפשיים.

מהו אדם מיודע?
הממנה רשאי למנות אדם אחד או יותר שיהיה "אדם מיודע". מיופה הכח יהיה חייב לעדכן את המיודע או המיודעים על החלטותיו ופעולתיו במועד ובזמן שקבע.

מהם תחומי הפעולה של מיופה הכח?
הממנה רשאי לכלול ביפוי הכח את העניינים הבאים:

  • עניינים אישיים  (לרבות רפואיים)
  • עניינים רכושיים
  • עניינים רכושיים ואישיים

מהן סמכויות מיופה הכח
סמכות כללית של מיופה הכח - עם כנסיתו לתוקף של יפוי הכח רשאי מיופה הכח לקבל כל החלטה בשם הממנה בעניניו כפי שאלו נכללים ביפוי הכח וכן הוא רשאי לקבל מידע בקשר לעניינים הנכללים ביפוי הכח וזאת בכפוף להוראות שקבע הממנה או בית המשפט ולמעט עניינים שעל פי דין יש לבצעה באופן אישי.

  • פעולות שמיופה הכח אינו רשאי לעשות ללא הרשאה מפורשת של הממנה-. למשל קיימת הגבלה על מתן מתנות או הלוואות  רק למי שצוין ביפוי הכח ובלבד שלא יעלה על סך של 100 אלף ש"ח. 
  • פעולות הטענות אישור בית משפט  - למשל עניני מקרקעין, הסתלקות מעיזבון, השכרה לפי חוק הגנת הדייר ועוד.
  • פעולות שעל פי דין דורשות פעולה אישית של אדם - למשל המרת דת, מסירת ילד לאימוץ, פעולות המסורות לאותו אדם מכוח היותו אפוטרופוס או הורה, עריכת צוואה, 

דרכי עשיית יפוי כח מתמשך

  • עריכת יפוי כח מתמשך באמצעות אדם שעבר הכשרה של משרד המשפטים
  • יפוי כח רפואי באמצעות בעל מקצוע אחר בעניינים הנוגעים לבריאותו של הממנה


מינוי מספר מיופי כח ומינוי מחליף
ממנה רשאי למנות מספר מיופי כח לאותו עניין או לעניינים שונים ולחלק את תחומי האחריות כראות עיניו.
אם אחד ממיופי הכח לא יוכל לפעול ימשיך השני בפעילותו אלא אם נקבע אחרת.
הממנה יוכל לקבוע מיופי כח מחליפים באופן שכאשר מיופה כח אחד לא יוכל להמשיך בתפקידו אזי ימונה לו מחליף כפי שנקבע ביפוי הכח.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו.מאמרים ומדריכים

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.