איחוד וחלוקה (פרצלציה)

איחוד וחלוקה (פרצלציה)

 דוד מלניק משרד עורכי דין מבצע הליכי איחוד וחלוקה (פרצלציה) על כל שלביה :
 1. התקשרות ראשונית עם בעלי הזכויות בקרקע.
 2. יעוץ בנוגע לסוג התוכנית הנדרשת.
 3. שכירת שירותי מודד מוסמך לצורך הכנת התשריט הנדרש.
 4. ליווי בועדה המקומית לאישור התוכנית עד לקבלת אישור  לרישום מהמרכז למיפוי ישראל.
 5. הכנת מסמכי הרישום הנידרשים וליווי הרישום במרכז הארצי לפרצלציות.
מהו הליך של איחוד וחלוקה (פרצלציה)?
תוכנית איחוד ו/או חלוקה הינה  יישום חדש של תוכנית מפורטת או תוכנית מתאר מקומית. תוכנית לאיחוד של מגרשים סמוכים וחלוקתם מחדש בהתאם לתוכנית החדשה וזאת על מנת לאפשר את פיתוחו של השטח וניצולו המקסימלי לטובת בעלי הקרקע ולטובת הציבור.

מהם שלבי הביצוע של תכנית האיחוד וחלוקה?
תוכנית איחוד וחלוקה (פרצלציה) מבוצעת בדרך כלל בהליך דו שלבי: האחד הינו של איחוד החלקות והשני  הינו של חלוקת החלקה שנוצרה לחלקות חדשות כאשר ישנו סדר של פעולות לביצוע התהליך לפי הנתונים בשטח ומטרת החלוקה.

אלו סוגים של תכניות איחוד וחלוקה קיימים?
קיימים  שני סוגים של תוכניות איחוד וחלוקה:
 • איחוד וחלוקה בהסכמה - איחוד וחלוקה בהסכמה יכול להתבצע גם על ידי כל בעל קרקע שמעוניין להסדיר חלוקה חדשה על הקרקע שלו.
 • איחוד וחלוקה שלא בהסכמה - כאשר לא כל בעלי הקרקע מסכימים לביצוע איחוד וחלוקה יש להגיש בקשה לאיחוד וחלוקה שלא בהסכמה. על איחוד וחלוקה שלא בהסכמה חלות הוראות מיוחדות הקבועות  בסעיף 122 לחוק התכנון והבנייה התשכה-1965.

קיימים מקרים שבחלק מהמתחם קיימת  הסכמה של הבעלים לאיחוד וחלוקה ובחלק מהמתחם אין הסכמת הבעלים לאיחוד ולחלוקה ואז ניתן לחלק את התוכנית לשני מתחמים שבאחד מהם היא תבוצע בהסכמה ובמתחם השני תוגש התוכנית ללא הסכמת הבעלים.

מתי מבצעים תוכנית איחוד וחלוקה ?
יכולות להיות מספר סיבות לביצוע תוכנית של איחוד וחלוקה :
 1. ביוזמת ועדה מקומית –כאשר הועדה רוצה לממש מטרה תיכנונית במיתחם מסויים –ואז היא יוזמת תוכנית איחוד וחלוקה
 2. כאשר הועדה רוצה לשנות יעוד ולמעשה היא יכולה להשתמש בהליך של איחוד וחלוקה כדי להימנע בשימוש בהליך ההפקעה שמכוחו היא תהיה מחויבת לפצות את הבעלים.
 3. כאשר ישנם בעלי קרקע פרטיים שרוצים להעלות את ערך הקרקע על ידי איחוד חלוקה מחדש.
 4. כאשר קיימת דרישה של הועדה המקומית.
שתף ב:
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם