כל מה שרצית לדעת על מס ריבוי דירות (החל מהדירה השלישית)

כל מה שרצית לדעת על מס ריבוי דירות (החל מהדירה השלישית)

כל מה שרצית לדעת על מס ריבוי דירות

רקע כללי
בהתאם להחלטת הממשלה תקודם במסגרת חוק ההסדרים (חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו-2018), התשע"ו-2016 יוטל מס חדש, שיקרא "מס ריבוי נכסים", למי שמחזיק שלוש דירות מגורים או יותר. בתמצית בעלים של שלוש דירות מגורים ויותר יחויב במס של אחוז משווי הדירה הזולה יותר (לפי בחירתו), החל מהדירה השלישית ובלבד שהסכום לא יעלה על 1,500 שקל בחודש.

לקריאת תזכיר הצעת החוק לחץ כאן

מהי מטרת החוק?
בתזכיר הצעת החוק נכתב כי בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החל מחודש ינואר 2008 ועד חודש אפריל ,2016 מחירי הדיור בשיעור ממוצע של .110%. עליית המחירים היא תוצאה של עודף בביקוש לדירות בהשוואה להיצע הקיים והוא קשור קשר הדוק לירידה בשיעור הריבית, המובילה לעידוד השקעה בנכסים פיסיים והיעדר אטרקטיביות של מסלולי חיסכון והשקעה אחרים בשוק ההון. כמו כן, במהלך השנים האחרונות עלה בשיעור ניכר אחוז המחזיקים בדירה נוספת ובדירת מגורים שלישית ומעלה, לצרכי השקעה. לתופעה זו השפעה חיצונית שלילית על רמת המחירים במשק. לאור האמור, מוצע להטיל על מחזיקי שלוש דירות או יותר מס בשל אחזקת הדירה השלישית ומעלה באופן שיגלם את הנטל העודף שאחזקה זו יוצרת על המשק ובאופן, שמעודד את מחזיקי מספר דירות למכור את נכסיהם, ובכך להגדיל את היצע הדירות בשוק המשני,ולהפחית את רמת המחירים.

החל ממתי יחול מס ריבוי דירות?
המס צפוי לחול החל מיום 01.01.2017

על מי יחול מס ריבוי דירות?

 
שתף ב: