עדכוני חקיקה צפויים מקרקעין 2016 (הצעות חוק)

עדכוני חקיקה צפויים מקרקעין 2016 (הצעות חוק)

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס 9) התשעו-2016

חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973(להלן: "החוק"), הוא חוק צרכני שנועד לתת הגנה לקונים במסגרת עסקאות מכר של דירות הנמכרות בידי מי שבנה אותן במטרה למכרן. בבסיס החוק ניצבת ההנחה שהמערכת החוזית בעסקאות של רכישת דירה מקבלן או מיזם אינה שוויונית, ויש פערי כוחות משמעותיים בין הקונה למוכר המצדיקים להעניק זכויות מוגברות לקונה.
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016 נועדה לתקן את החוק בכמה עניינים שבהם ההסדר הקיים אינו מגן בצורה מספקת על קוני דירות, ומטרתה ליצור מערכת יחסים שוויונית יותר ולצמצם את הפערים בין הצדדים לעסקה.
להלן פירוט התיקונים המוצעים לחוק.

הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון) התשעו-2016

 הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ו-2016

תקנות התכנון והבנייה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף), התשע"ו-2016

 
שתף ב: