הסכם ממון וחיים משותפים

הסכם ממון וחיים משותפים

מהו הסכם ממון?
הסכם ממון הינו הסכם הנערך בין בני זוג המתעתדים להינשא, או במהלך הנישואים ומטרתו להגדיר את היחסים הממוניים ביניהם וכיצד יחולקו הנכסים בין הצדדים בעת פקיעת הנישואים בשל גירושים או מוות.
בהעדר הסכם ממון בן בני הזוג יחולו ההוראות שבחוק יחסי ממון כמפורט להלן ואולם בכל הנוגע לזוגות שנשאו לפני שנת 1973 לא יחול חוק יחסי ממון אלא הלכות השיתוף כפי שנקבעו בפסיקה.

הלכות השיתוף בנכסים - בני זוג שנישאו לפני שנת 1973
חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973- חל ביחס לבני זוג שנישאו לאחר חקיקת החוק בשנת 1973. ביחס לבני זוג שנישאו קודם לכן הרי שאין החוק חל ועל הצדדים יחולו הלכות השיתוף כפי שנקבעו בפסיקה, לפיהן ככלל בני זוג שהתגוררו יחדיו וניהלו משק בית משותף, יחלקו את הנכסים שנצברו במהלך חייהם המשותפים , במועד הגירושים או בפטירת אחד מהם. באמור לעיל מתאר מבחנים כלליים שהותוו בפסיקה ובכל מקרה בית המשפט יבחן את עובדות המקרה ויכריע בכל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו.

חוק יחסי ממון - בני זוג שנישאו לאחר שנת 1973
ביחס לבני זוג שנישא לאחר שנת 1973 קובע חוק יחסי ממון כי בעת הגירושים או בעת פטירת אחד מבני הזוג כל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במהלך חייהם המשותפים יחולק ביניהם באופן שווה אלא אם בית המשפט קבע חלוקה אחרת.
החוק קובע כי נכסים השייכים לבן הזוג לפני הנישואים, שקיבל בירושה או במתנה במהלך הנישואים, לא יחולקו בין בני הזוג. כן לא יתחלק בין בני הזוג כל מה שהוסכם, במסגרת הסכם הממון, שלא יחולק.

מדוע צריך לחתום על הסכם ממון?
הצורך לערוך הסכם ממון קיים במקרים בהם בני זוג מעוניינים לקבוע הפרדה רכושית בכלל ובנוגע לרכוש שעתיד להצטבר במהלך חייהם המשותפים באופן מוחלט או באופן מדורג וכן לצורך קביעת הסדרים רכושיים אחרים ביניהם.

מה לא יכול להיכלל בהסכם ממון?
הסכם ממון מסדיר את היחסים הרכושיים בין בני זוג והוא אינו יכול לקבוע הסדרים הקשורים למזונות ילדים והסדרים כאלה הינם חסרי תוקף.

מהם הליכים הפרוצדוראליים לאישור הסכם ממון?
על מנת לתת תוקף להסכמות אלו הם צריכים לעשות זאת בצורה מפורשת באמצעות הסכם ממון בהתאם לפרוצדורה הקבועה בחוק. כאשר מדובר בבני זוג שטרם נישאו הרי שניתן לחתום על ההסכם בפני נוטריון המוודא כי הצדדים הבינו את ההסכם וחתמו עליו מרצונם החופשי. כאשר מדובר בבני זוג שכבר נישאו הרי שאישור ההסכם צריך להיעשות בבית המשפט ובית המשפט מוודא כי הצדדים הבינו את ההסכם וכי חתנו עליו מרצונם החופשי.
 
משרדנו עורך הסכמי ממון בין בני זוג וכן מעניק שירות אישור נוטריוני להסכם ממון.


הסכם לחיים משותפים
הסכם לחיים משותפים הוא הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית בין בני זוג שאינם נשואים אך ידועים בציבור. אין מדובר בהסכם ממון, שכן בני הזוג אינם נשואים ואין בכוונתם להינשא זה לזו. בני זוג הנחשבים כידועים בציבור עשויים לזכות בחלק מרכוש בן הזוג במקרה של פטירה או מוות בשל "חזקת השיתוף". תכלית עריכת הסכם חיים משותפים הינה במקרים בהם בני זוג, שאינם נשואים, אינם מעוניינים שתחול עליהם "חזקת השיתוף," וברצונם לקבוע הסדרים אחרים – צריכים לעשות זאת בהסכם מפורש. ההסכם צריך להיות בכתב ולהיחתם בידי שני הצדדים, ומומלץ לאשרו בפני נוטריון.
שתף ב:
שירותים נוספים

מתן צו ירושה

לאחר פטירת אדם עובר רכושו (העיזבון) ליורשיו. יורשי הנפטר הינם היורשים שנקבעו בדין כיורשיו (ירושה על פי דין) אלא אם כן הנפטר הותיר...

מתן צו קיום צוואה

לאחר פטירתו של אדם עובר רכושו (העיזבון) ליורשיו. יורשי הנפטר הינם היורשים שנקבעו בדין כיורשיו (ירושה על פי דין) אלא אם כן הנפטר הותיר...

מי הם היורשים בירושה על פי דין?

בהתאם לדיני הירושה לאחר פטירתו של אדם (המוריש) עוברים נכסיו (עיזבון המנוח) ליורשיו. גם חובות המנוח עוברים ליורשיו, אך עד גובה השווי...

עריכת צוואה / כתיבת צוואה

דוד מלניק משרד עורכי דין ונוטריונים מתמחה בעריכת צוואות, צוואות הדדיות וכן צוואות נוטריוניות כחלק מהתמחותו בייצוג בעניני ירושה,...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם