שיקולי בית המשפט להימנע מהרשעה בעבירות תכנון ובניה

שיקולי בית המשפט להימנע מהרשעה בעבירות תכנון ובניה

בקשה להימנע מהרשעת הנאשם מוסדרת בסעיף 71א(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, הקובע כי בית המשפט רשאי להימנע מהרשעת הנאשם בעבירות תכנון ובניה בהן הודה ולתת צו שירות ללא הרשעה ואולם מקרים אלו הינם נדירים.
 
הימנעות מהרשעה -  מהם שיקולי בית המשפט
כלל יסוד  הוא שמשהוכח כי פלוני ביצע עבירה יש להרשיעו. האפשרות לסיום ההליך ללא הרשעה היא חריג השמור למקרים בהם הוכיח הנאשם שהפגיעה שתיגרם לו מהרשעתו היא כה קיצונית עד שהיא גוברת על משקלם של האינטרסים הציבוריים העומדים ביסוד הדין הפלילי ובהם שמירה על שלטון החוק, הרתעה מפני הפרות חוק, עיקרון השוויון בענישה ועוד. מדובר באיזון הנעשה בכל מקרה לגופו, בשים לב לחומרת העבירה ומאפייניה ולנסיבותיו האישיות של הנאשם, כולל אופיו, עברו, משלח ידו וכיוצ"ב שיקולים (ר"ע 432/85 רומנו נ' מדינת ישראל (1985)). פסק הדין המנחה לעניין זה הוא ע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל (פ"ד נב (3)  337 (1997)) שם נפסק, מפי השופטת דורנר, כי אף שתכליתה של הוראת חוק זו הנה שיקומית "מהותה של העבירה, הצורך בהרתעת הרבים, ובעבירות שקורבנן אינו הפרט אלא הציבור כולו אף הוקעת מעשי העבירה – בצירוף מדיניות ענישה אחידה ככל האפשר על יסוד שיקולים אלה – כל אלה משמשים כגורמים העלולים לגבור אף על שיקומו של הנאשם" [עמ' 342]. על יסוד זה נפסק כי: 
"הימנעות מהרשעה אפשרית אפוא בהצטבר שני גורמים: ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם, ושנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה בלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים המפורטים לעיל".
 
ככלל הפסיקה קבעה כי עבירות על חוק התכנון והבניה אינן ברף העליון של הפשיעה  אך הן מהוות "מכת מדינה" שיש להתייחס אליה בחומרה כדי להרתיע עבריינים פוטנציאליים (ר"ע 1/84 דוויק נ' ראש העיר ירושלים, פ"ד לח(1) 494 (1984); רע"פ 5584/03 פינטו נ' עיריית חיפה, פ"ד נט(3)  577 (2004); רע"פ 2809/05 גבריאל טסה נגד מדינת ישראל (2005)). עמד על כך לאחרונה כב' השופט ג'ובראן ברע"פ 2460/09 לשם נ' מדינת ישראל (2009): 
"הכלל הוא כי אדם שהוכחה אשמתו יורשע בדין אלא במקרים חריגים ביותר בהם הנזק לאדם במישור האישי הינו כה רב עד כי הוא מכריע את אינטרס הציבור בהרשעתו. הלכת כתב קובעת שני גורמים שיש לבחון לענין קבלת ההחלטה להימנע מהרשעה. ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בסיכויי השיקום של הנאשם ושנית, נדרש כי סוג העבירה ונסיבותיה יהיו כאלו אשר יאפשרו ויתור על ההרשעה מבלי שיפגע הדבר בשיקולי הענישה האחרים. לא כך הוא בענייננו. ודוק, אף שאיני רואה מקום להרחיב בכך בנסיבות הענין, אין אני סבור כי באה השעה להקל ביישומם של מבחנים אלו כשם שטוענים המבקשים, וודאי שאיני יכול לקבל את ההנחה כי עבירות תכנון ובניה הינן מטבען עבירות "קלות" המצדיקות מבחן מקל כאמור. נהפוך הוא, כשם שנקבע לא אחת, גם מלפני בית משפט זה, עבירות אלו הינן מסוג העבירות אשר הפכו לתופעה רחבת היקף הדורשת את התייחסותה המחמירה של מערכת השפיטה ומשכך גבר האינטרס הציבורי בהרשעה אשר תעביר מסר חד משמעי באשר לאיסור".
 
נטל ההוכחה

נפסק כי נטל ההוכחה לקיומם של התנאים מוטל, כאמור, על הנאשם.
 
 
שתף ב:
מדריכים בעבירות תכנון ובניה

הנחיות המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בנושאי תכנון ובנייה

 הנחיות המחלקה לאכיפת מקרקעין בפרקליטות המדינה ההנחייה נושא תאריך קישור ...

עבירת שימוש חורג מהיתר או תוכנית וכיצד להתגונן מפניה?

מהו שימוש חורג? שימוש חורג הוא שימוש שחורג מהשימוש שהותר בהיתר הבנייה ו/או שימוש החורג מהמטרה שהוגדרה לו בתוכנית בניין עיר. כאשר...

המדריך השלם – כל מה שרצית לדעת על כתב אישום בעבירות בנייה

קיבלת כתב אישום בדואר רשום בשל בנייה ללא היתר, חריגה מהיתר או תוכנית, שימוש חורג, פיצול דירות. אתם שואלים את עצמכם מה עליכם לעשות....

מהו צו הריסה מנהלי וכיצד ניתן להתגונן כנגדו?

צו הריסה מנהלי הוא צו דורסני המוצא על ידי הועדה המקומית כנגד בנייה המבוצעת ללא היתר. מדובר בהליך מנהלי מהיר המאפשר הריסת המבנה בתוך...

מהו צו מניעת פעולות וכיצד ניתן להתגונן בפניו?

צו מניעת פעולות על פי סעיף 246 לחוק התכנון ובנייה הוא במהותו צו מניעה אזרחי הצופה פני עתיד במצב שבו טרם נעברה העבירה אך מבוצעות...

מהן סמכויות פקחי העירייה להיכנס למקרקעין?

במרבית המקרים עקבות תלונה מגיעים פקחי הבנייה של הרשות המקומית על מנת לבדוק האם בוצעה במקום עבירה ובמסגרת זו הם מבקשים להיכנס...

מפצלים דירות? המותר והאסור ואזור הדמדומים

הרשויות המקומיות העלימו עין מכך במשך שנים. אלא שהתפשטות התופעה, בנוסף לעובדה שהרשויות לא נהנו מההשבחה שנוצרה, הובילו לשינוי גישה. מה...

כל מה שרציתם לדעת על ניתוק חשמל לנכס בשל ביצוע עבירות בנייה

אם קיבלתם הודעה מהועדה המקומית על כוונה לנתק לכם את החשמל כדאי שתתייחסו לכך ברצינות ותפעלו באופן מיידי להגשת ערר  על ההחלטה לוועדת...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם